2014. december 17., szerdaA mai nap a RIDENS Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium vendégszeretetét élveztük. Az iskolában ma nyílt napot szerveztek a "RIDENS védőháló Balassagyarmaton" című projekt keretein belül. Délután fél háromtól, a bemutató órák keretében léptünk színre, mint "állat-asszisztált terápia bemutató" foglalkozás.

Szívből köszönjük az iskola meghívását, a részt vevő gyerekek mérhetetlen szeretetét. 

Az órát egy általános bemutatkozással kezdtük, mely keretein belül bemutatkoztunk Borával, valamint beszéltünk néhány szót a terápiás kutyákról.
A bemutatkozás után Bora összes trükkjének felvonultatásával igyekeztünk elkápráztatni a nézőket.
 

A trükkös bemutató után bevontuk a kerekes székes résztvevőket a programba:

- labdát dobáltunk Borának
- mindenki kipróbálhatta a trükköket, irányíthatták Borát
- a távoli irányítást is kipróbáltuk, mely igencsak nagy vidámságot hozott, hisz Bora a bójához való kiküldés helyett minden egyes alkalommal jól nevelt kutya módjára beapportírozott egy játékát.
- Hulahopp karikán ugráltattuk át Borát, aki bizony a legmagasabbra tartott karikán is képes volt átugrani
 

- kerekes székes résztvevőinket megkértük, hogy segítsenek sétáltatni Borát. Mindenki szívesen vállalkozott rá, így több kört is sétáltunk Borával
- mindenki közelről is megismerkedhetett Borával, aki két mellső lábával felugorva a kerekes székre, igencsak közeli szemkontaktusba került a nézőkkel.

A program fontos részét képezte Bora simogatása, jutalomfalattal való ellátása. Minden résztvevő a legnagyobb szeretettel, figyelemmel és aktivitással végezte el az összes feladatot.

A legnagyobb örömöt talán az jelentette, hogy mindenki kérte, "menjünk el máskor is hozzájuk Borával"!2014. december 13., szombat

Képeink és videóink elérhetők facebook oldalunk https://www.facebook.com/mancsaszivhez

Az albumok azonnali megtekintéséhez kattintson ide.

2014. november 6., csütörtök

Kutyás bemutatók


A kutyás bemutató kicsik és nagyok által közkedvelt, játékos, de egyben nagyon tanulságos foglalkozás.

Játékos, hisz a kutyák nagyon sok trükköt mutatnak be, akár egyedül, akár csoportosan. Képesek olyan dolgokat is megcsinálni, melyek nem tartoznak egy kutya általános képességei közé. Nagyon sok gyakorlással, szeretettel, pozitív megerősítéssel és természetesen nagyon sok türelemmel tanítjuk a kutyáinknak ezeket a sokszor teljesen értelmetlen bohóságokat.

Tanulságos is, hisz a bemutatók egy része az engedelmességről szól. A kutyák és gazdáik bemutatják azokat az alap engedelmességi feladatokat, mely minden jól szocializált kutya alaptudása kell, hogy legyen. Az engedelmes feladatokat csoportosan végezzük, így a kutyák tudásának bemutatása egy látványos koreográfia részévé válik.

A kutyák és gazdáik bemutatója után mindig lehetőség nyílik a közös játékra is. A programon részt vevő gyermekek és felnőttek segítségével játékos versenyeket rendezünk, mely nemcsak az embereknek, de a kutyáknak is felhőtlen kikapcsolódást nyújt.

A bemutató zárásaként mindig lehetőség van a kutyákat egyesével is megismerni. A gyermekek megsimogathatják őket, a szülők pedig beszélgethetnek a gazdákkal az állatokról, a kiképzésről, a kutyaiskoláról.
A programokon minden esetben jól szocializált, képzett kutyák vesznek részt, így bárhol és bárki előtt megállják a helyüket. Gyermekprogramok keretében, vidéki vigasságok alkalmával érdemes a programba iktatni a kutyákat is, mert különleges élményt és igazi kikapcsolódást nyújtanak mindenki számára, de ugyanolyan jó szórakozást biztosít akár egy bevásárlóközpontban is. 


2014. október 30., csütörtök

Az állatasszisztált foglalkozások (terápia)Állat-asszisztált terápiának nevezzük azokat a foglalkozásokat, melyek során egy vagy több állat társaságában látogatunk meg egészséges vagy beteg embereket.

Az állatterápiát, mint módszert dr. Boris Levinson, amerikai pszichológus „használta” először. dr. Levinson egy viselkedési zavarokkal küzdő gyereket kezelt, akivel hónapokig nem ért el érdemleges eredményt, amikor egy nap a véletlennek köszönhetően kutyájával volt kénytelen a foglalkozáson megjelenni. A kutya jelenléte indította meg a gyereknél a fejlődést, így az orvos a következő vizsgálatokra már szándékosan vitte magával a kutyát.  

A kutyás terápiánál három típust különböztetünk meg. Mindegyiknek más szerepe van, de a résztvevő csoportok szempontjából mindegyik ugyanolyan nagy jelentőséggel és fontossággal bír.

1. AAA (állat asszisztált aktivitás)
A program lényege az élet minőségének javítása, általános kedélyállapot javítása, a fizikai- és szellemi aktivitás növelése, az életkedv, a komfort érzet növelése. Ennél a programnál, bár a kutya aktív részt vállal, nincs konkrét fejlesztési cél. Ezeken a foglalkozásokon kapcsolatot teremthetünk a kutyákkal, mely az elszigeteltség csökkentését, a kommunikációs képesség fejlesztését célozza meg. Pusztán az állat selymes szőrének simogatása, a felvezetővel való beszélgetés például idős embereknél fejleszti a szociális képességet, csökkenti a stresszt. Ezeket a programokat nem mindig szakember végzi.

2.AAT (állat-asszisztált terápia)
Ezek a foglalkozások már konkrét terápiás, rehabilitációs fejlesztések, melyek szakember vezetésével zajlanak. Ezekben az esetekben a kutya, mint motivációs eszköz, társ működik közre. Ezek lehetnek egyéni vagy csoportos terápiás foglalkozások. Meghatározott terápiás keretek között, pontos dokumentációval, kötött időtartam alatt zajlanak. A kutyának kiemelkedő szerepe van, hisz a képzett kutya képes arra, hogy bizonyos helyzeteket a felvezető nélkül is megoldjon.
Az állat-asszisztált terápia feladatai a megelőzés, a gyógyítás, a képességfejlesztés, az életminőség javítása, valamint az egyes fogyatékosságból adódó hátrányok csökkentése.
-         érzékelés, emlékezet, gondolkodás fejlesztése…..
-     nagy és finom-mozgások (motoros funkciók) koordinációja, helytelen mozgások korrekciója, egyensúlyérzék javítása…..
-         önállóságra nevelés
-         érzelmi élet, viselkedés, magatartás pozitív irányú befolyásolása…..

3. AAE (állat-asszisztált oktatás)
Az állat-asszisztált oktatásnál a kutya jelenléte motiváló eszközként kerül a foglalkozások látókörébe. Itt már nem csak simogatjuk a kutyát, hanem a különböző órák (foglalkozások) tananyagának elsajátításához nyújtanak segítséget, megkedveltetik a gyerekekkel a foglalkozásokat.  Magyarországon már több alapítványnak van kutyás óvodai vagy iskolai programja.


A fent említett foglalkozásokon a kutya legnagyobb szerepe a motiválásban rejlik, az állat jelenlétével és közreműködésével ösztönözzük a gyermeket a feladat megoldására. A kutyával a gyerek szinte csak játszik, így megold olyan feladatokat is, amelyeket egyébként egy tanintézetbeli foglalkozás során nehezen vagy egyáltalán nem teljesítene.

A fent leírt terápiás foglalkozások alkalmazási területei:
1.  a program jellege szerint lehet ismeretterjesztő, látogatói vagy kimondott terápiás
2.  életkor szerint lehet gyerek, felnőtt vagy idős
3.  betegség, valamint tünetek szerint lehet fogyatékos (érzékszervi, értelmi, mozgás, beszéd vagy autizmus), beteg (pszichés, testi, vagy hospice), szociális (gyermekotthon, lakóotthon, vagy szálló)

A fenti feladatok ellátására nem alkalmas bármelyik kutya. A kutya legyen kiegyensúlyozott, a felvezetővel (gazdával) éljen harmonikus kapcsolatban. Nagyon fontos, hogy ne legyen ijedős, a zajokra érzékeny. A terápiás foglalkozásokon alkalmazott kutyák és felvezetőik speciális kiképzésben részesülnek, és az ott tanultakból terápiás vizsgát kell tenniük. A terápiás vizsgán megfelelt kutyák és felvezetőik jegyzéke a MATESZE honlapján (www.matesze.hu) lekérdezhető, a tanúsítványok letölthetők.

A foglalkozásokról érdeklődni lehet:

Rózsa Linda
0630/425-4458
lindarozsa@gmail.com

2014. október 27., hétfő

Kutya-gyerek kommunikációs tréning


A kutya-gyerek kommunikációs tréning egyrészt játékos, másrészt élményekkel teli tanulás.
Feladata a kutyák viselkedésének megismertetése, az adott veszélyhelyzetek felismerése és a megfelelő reagálás.

A foglalkozásokon jól szocializált, terápiás végzettséggel rendelkező kutya segítségével, játékos foglalkozás keretén belül mutatjuk be a kutya testjeleit, néhány érdekes trükköt és megannyi érdekes tudnivalót. A gyerekek nagyon szeretnek az állatokkal együtt dolgozni és a személyes kontaktus a kutyával, sokkal maradandóbb élményt nyújt!

A kutya-gyerek kommunikációs tréninget ajánljuk óvodáknak, iskoláknak, gyermek otthonoknak, de szívesen elmegyünk idősek otthonába, vagy egyéb, az ismerkedésre nyitott közösségbe is.

A foglalkozások menete:
  • néhány mondatban megismerkednek a gyerekek a kutyával, a kutyák jellegzetes „beszédével” (interaktív, játékos tanulás).
  • megbeszéljük, hogy mit tegyünk adott helyzetekben, hogyan védhetjük meg magunkat egy esetleges kutyatámadás esetén.
  • bemutatunk néhány vicces és ügyességi trükköt a kutyával, melyeket a gyerekek ki is próbálhatnak.
  • A kisebb korosztály testközelben is megismerkedik a kutyával. Ezt csoportos játékok és versenyek megrendezésével tesszük érdekesebbé.
  • Az idősebb korosztály számára versenyeket rendezünk, így a gyerekek az órák aktív részeseivé válnak.
  • Néhány mondat erejéig beszélünk a kutyaiskolák fontosságáról, valamint a kutyákkal űzhető sportokról is.

Meglepő, de a kutyatámadásokért szinte 100%-ban az ember felelős!!

Tegyünk közösen azért, hogy gyermekeink megismerhessék a kutyák viselkedését, így elkerülhető lesz a váratlan, ismeretlen helyzetekből fakadó, akár életveszélyes támadás is!!

A foglalkozásokról érdeklődni lehet:

Pósa Lívia tel: +3630 9944 016 vagy
mancsaszivhez@gmail.com